070-5641620

Lär dig segla

50 års erfarenhet

I mer än 50 år har ABC Seglarskola och Båtskola arrangerat seglarkurser i Sverige och internationellt. Åtskilliga tusen elever i alla åldrar och med varierande förkunskaper har lärt sig segla med ABC. ABC erbjuder följande seglarkurser

  • Dagkurser (bo hemma)
  • Skärgårdskurser (bo ombord på kursbåt)
  • Kombikurser (kombinera två kurser med olika utbildningsnivå)
  • Skärgårdskurser för ungdomar
  • Dagläger för barn
  • Privata seglarkurser

Pedagogisk praktik och teori

ABC strävar efter att ha unga och entusiastiska instruktörer med en positiv inställning och god utbildningspedagogik. Majoriteten av våra instruktörer är akademiker, ett flertal arbetar som lärare på grund- och gymnasieskola.

Skolbåtarna är robusta kölbåtar med enkel standard och komfort samt stabila segeljollar av modell Fabola Pokus. Det ska vara tillåtet på kurs att göra fel. Att uppleva konsekvensen av ett manövreringsmisstag för att sedan upprepat träna och göra rätt ökar förståelsen och stärker självförtroendet hos kursdeltagarna. För information om de olika utbildningsnivåerna(Stegen) se Kursinnehåll.

Välkommen ombord!

Besöksadress: Saltsjöbadsvägen 77-79, 

13335 Saltsjö-Duvnäs

Postadress: Stallvägen 1, 13335 Saltsjö-Duvnäs 

Telefon: 08-7167140

Mobil: 070-5641620