070-5641620
08-7167140

Förarintyg


Förarintyg (F) inklusive båtpraktik till sjöss (Båtpraktik dag)

Förarintyg 2 dagar, 18 timmar kurs  inklusive båtpraktik till sjöss (Båtpraktik dag).

Efter avlagt godkänt prov får du intyget Förarintyg och intyget Båtpraktik dag registrerat i intygsbok*

*NFB:s (Nämnden för båtlivsutbildnings blå intygsbok).

 

Förarintyg är det grundläggande första navigationsintyget. Förarintyget ger grundläggande kunskap i navigation, sjövett, säkerhet och är frivilligt för förare av båtar upp till under 12 meters längd och under 4 meters bredd. Förarintyg visar att man har grundläggande teoretiska kunskaper att framföra en fritidsbåt på sjöar, vattendrag, inomskärs och i kustnära vatten. 

Förarintyget tillsammans med den i ABC:s kurser ingående och intygade Båtpraktik dag motsvarar merparten av de krav för ”båtkörkort” som  gäller för merparten av  EU:s medlemsländer.

Förarintyg

Båtintyg Dagpraktik


Kurslängd & Pris

  • Kurslängd: 2 dagar.
  • Helgkurser  lördag-söndag (kl 09-18. Totalt kl 18 tim) eller 2 vardagskvällar tisdag + torsdag (kl 14-22. Totalt 16 tim).
  • Examination: Examination av NFB (Nämnden för båtlivsutbildning) utsedd förhörsförrättare erbjuds efter kursen till en kostnad 625 kr per provtillfälle (intygsboken som är fyrspråkig, kostar 65 kr). Prov ges på både svenska och engelska. Du erhåller den blå fyrspråkiga intygsboken (NFB:s intygsbok) med undertecknande och stämplat sigill som styrker din teoretiska kompetens samt att du deltagit i Båtpraktik dag. Om du vill examineras utan att gått kurs går detta bra. Examinationsavgift 625 kr (+ 65 kr för intygsbok, fyrspråkig, om du inte redan har sådan). För dig som redan har Förarintyg men ej intyg på ”Båtpraktik dag” så kan du boka tid för båtpraktik  (Pris 900 kr) och då detta införd och registrerat i NFB:s intygsbok.
  • Antal deltagare: 4-16 personer.
  • Förkunskaper: Inga.
  • Plats: ABC Marina, Saltsjöbadsvägen 77-79 Saltsjö-Duvnäs (Nacka).

Kursavgift: 2.850 kr

(Om du inte vill deltaga på båtpraktikpasset för att erhålla intyget Båtpraktik så får du istället lite mera tid för handled navigations övning under pågående kurs).

Båtpraktik: 900 kr

Enbart båtpraktik för att erhålla intyget Båtpraktik dag kostar 900 kr. Båtpraktik genomförs på söndag eftermiddagar el på ök tid.

Privatkurs

På beställning från grupper (minst 5 personer)  2 dagars dagkurs eller 2 kvällars kurs kurser i ABCs lokaler eller i dina/era egna lokaler. Begär offert.

Distanskurs

Teori och övning på distans + båtpraktik i båt (Båtpraktik dag). Kursen innehåller föreläsningar och handledda övningar via distanssystemen Teams och Zoom. Begär info om datum kursen går på distans.

Boka här

KursDatumDagarBoka här
Navigationskurs förarintyg18 - 19/3lördag-söndagAnmäl
Navigationskurs förarintyg1 - 2/4lördag-söndagAnmäl
Navigationskurs förarintyg15 - 16/4lördag-söndagAnmäl
Navigationskurs förarintyg22 - 23/4lördag-söndagAnmäl
Navigationskurs förarintyg25/4 + 27/4tisdag + torsdag kvällskursAnmäl
Navigationskurs förarintyg. 2/5 + 4/5tisdag + torsdag kvällskursAnmäl
Navigationskurs förarintyg6-7/5lördag-söndagAnmäl
Navigationskurs förarintyg13-14/5lördag-söndagAnmäl
Navigationskurs förarintyg18-19/5lördag-söndagAnmäl
Navigationskurs förarintyg20-21/5 torsdag-fredagAnmäl
Navigationskurs förarintyg28-29/5lördag-söndagAnmäl
Navigationskurs förarintyg3-4/6lördag-söndagAnmäl
Navigationskurs förarintyg10-11/6lördag-söndagAnmäl
Navigationskurs förarintyg13/6 + 15/6 tisdag + torsdag kvällskursAnmäl
Navigationskurs förarintyg17-18/6 lördag-söndagAnmäl
Navigationskurs förarintyg1-2/7 flera platser kvarlördag-söndagAnmäl
Navigationskurs förarintyg19-20/8 flera platser kvarlördag-söndagAnmäl
Navigationskurs förarintyg26-27/8lördag-söndagAnmäl
Navigationskurs förarintyg27-28/8 flera platser kvar lördag-söndagAnmäl
Navigationskurs förarintyg5/9 + 7/9tisdag + torsdag kvällskursAnmäl
Navigationskurs förarintyg9-10/9lördag-söndagAnmäl
Navigationskurs förarintyg24-25/9lördag-söndagAnmäl
Navigationskurs förarintyg7-8/10lördag-söndagAnmäl
Navigationskurs förarintyg21-22/10lördag-söndagAnmäl

Har du några funderingar?

Vänligen kontakta oss via länken nedan 

Besöksadress: Saltsjöbadsvägen 77-79, 

13335 Saltsjö-Duvnäs

Postadress: Stallvägen 1, 13335 Saltsjö-Duvnäs 

Telefon: 08-7167140

Mobil: 070-5641620