Salstjöbadsvägen 77-79, 13150 Saltsjö-Duvnäs
Ring oss: 070-5641620
Close
13150 Saltsjö-Duvnäs Salstjöbadsvägen 77-79
08-7167140

Bokningsvillkor

  • OBS! Anmälning via bokningsformulär på hemsidan samt anmälning via telefon är bindande.

  • När du gör en anmälan på hemsidan så får du en bekräftelse på att du bokat plats omgående på din dator. Om det inte fanns plats får du besked om detta omedelbart på din dator med ” kursen är fullbokad, välj annat kurstillfälle”.
  • I bekräftelsen du får direkt då du anmält dig på ABC:s hemsida finns all viktig information du behöver inkl uppgifter om anmälningsavgifter, konto nummer. Detaljera beskrivning om kursen, innehåll, kurstider finns på ABC:s hemsida under respektive kurs. Vid med komplicerade anmälningar (exempelvis privatkurser) kan anmälan också bekräftas via mail efter några dagar.
  • Önskar du ha ABC:s avbeställningsskydd läs då längre ner på denna sida ( Tips! kontrollera vad du har för skydd genom din egen hemförsäkring i det fall du blir sjuk och inte kan deltaga på din betalda kurs)

Kursavgift

  • Då du anmäler dig betalar du samma dag första delen av kursavgiften kallad “Anmälningsavgift” (anmälningsavgiften är en del av kursavgiften)  till BANKGIRO 734 – 7164- eller POSTGIRO 55 00 09 – 5   vid anmälningstillfället. ANGE NAMN, KURS OCH DATUM som meddelande. Önskar du ABC:s avbetällningsskydd så måste du betala denna avgift (495 kr) samtidigt som första delen av kursavgiften. Ange I meddelande att du betalat 495 kr för avbeställningsskydd. ( Vilkor för avbeställningsskydd,  läs längre ner på denna sida.
  • Resterande kursavgift (= kursavgift minus “Anmälningsavgiften”) betalas senast en vecka innan kursstart till ovanstående angivet bank- eller postgiro (anmälningsavgiften är en del av kursavgiften).  ANGE NAMN, KURS OCH DATUM som meddelande.
  • Hela kursavgiften (inklusive anmälningsavgift) kan som alternativ givetvis betalas vid anmälningstillfället. Kursavgiften (exklusive anmälningsavgift som betalas vid anmälan) kan även betalas på plats innan kursstart. Notera att vi inte accepterar kortbetalning.
  • ABC förbehåller sig rätten att avboka kurser vid ett för lågt antal kursdeltagare mot full återbetalning.

Första delen du skall betala in av kursavgiften kallas för “Anmälningsavgift”. Den är på olika belopp beroende på kurstyp.

Navigationskurser (Förarintyg och kustskeppare)1500 kr

Kurs Anmälningsavgift
Seglarkurs Vuxna och Ungdom (Dagkurs) 2500 kr
Seglarkurs Vuxna och Ungdom (Övernattning) 3500 kr
Seglarkurser Barn 2000 kr
Motorbåtskurser 1500 kr
Charter & Evenemag 50 procent av offererat pris
Utlandssegling 50 procent av offererat pris

I samtliga kursavgifter ingår expeditionsavgift om 800 kr. Moms är inkluderat i samtliga priser.

Betalningsinformation

Kursavgift betalas via bank- eller postgiro;

  • BANKGIRO 734 – 7164
  • POSTGIRO 55 00 09 – 5

ANGE NAMN, KURS OCH DATUM som meddelande.

Önskar du ett Avbeställningsskydd

Vi rekommenderar samtliga kunder att teckna avbeställningsskydd genom att betala 450 kr samtidigt med anmälningsavgiften vid bokning. Avbeställningsskyddet innebär att anmälningsavgiften (minus expeditionsavgift 800 kr) återbetalas förutsatt att avbokning sker senast 14 dagar innan kursstart. Vid avbokning som sker senare än 14 dagar innan kursstart återbetalas erlagd kursavgift (minus anmälningsavgift och expeditionsavgift 800 kr) mot uppvisande av läkarintyg. Vid längre kurser och eskaderseglingar råder vi samtliga kunder att teckna avbeställningsskydd samt individuell reseförsäkring.

Pris för examination och intyg.

NFB (Nämnden för båtlivsutbildning) är huvudman för den intygsbok vi har I Sverige och som fungerar bra som intygsdokument utomlands då du tex. hyr båt. För att erhålla ett intyg så skall du skriva och klara ett teoretiskt prov och för några intyg ochså praktsikt visa kunskaper. Vid godkännande så erhålls ett sigil I intygsboken som stämplas och signeras av förhörsförättaren vid provtillfället. Själva intygsboken täcker alla olika intyg som kan tas I Sverige. Intygsboken har beskrivning av intygen med fyra språk. Det gör enklare då du använder intygsboken världen över.

NFB har beslutat följande examinationsavgifter för nedanstående intyg tills vidare (se nedan) : Kostnad för NFB:s intygsbok om du inte redan har en sådan är 50 kr.

Intyg Examinationsavgift
Seglarintyg 1 300 kr
Seglarintyg 2 300 kr
Seglarintyg 3 300 kr
Förarintyg 450 kr
Kustskepparintyg 450 kr
Båtmekanikerintyg 450 kr
Manöverintyg för högfartsbåt 450 kr
Radarintyg 450 kr
Utsjöskepparintyg 450 kr
Kanalintyg 450 kr
SRC 450 kr
LRC 450 kr

Examinationsavgiften betalas vid provtillfället.

Telefon: 08-7167140
Mobil: 070-5641620
Salstjöbadsvägen 77-79
13150 Saltsjö-Duvnäs