070-5641620
08-7167140

Bokningsvillkor

OBS! Anmälning via bokningsformulär på hemsidan samt anmälning via telefon är bindande.

När du gör en anmälan ( klickar på "anmälan") på hemsidan där alla kursdatum finns angivna så får du direkt på din dataskärm en bekräftelse på att du bokat plats. Spar detta meddelande. Om det inte fanns plats får du besked om detta omedelbart på din dator med " kursen är fullbokad, välj annat kurstillfälle".

I bekräftelsen du får direkt då du anmält dig på ABC:s hemsida finns all viktig information du behöver inkl . uppgifter om anmälningsavgifter, konto nummer. Detaljerad beskrivning om kursen, innehåll, kurstider finns på ABC:s hemsida under respektive kurs. Vid med komplicerade anmälningar (exempelvis privatkurser) kan anmälan också bekräftas via mail efter några dagar.

Önskar du ha ABC:s avbeställningsskydd läs då längre ner på denna sida (Tips! kontrollera vad du har för skydd genom din egen hemförsäkring i det fall du blir sjuk och inte kan deltaga på din betalda kurs)

Kursavgift

 
 
  • Då du anmäler dig betalar du samma dag första delen av kursavgiften kallad ”Anmälningsavgift” (anmälningsavgiften är en del av kursavgiften)  till BANKGIRO 734 – 7164- eller POSTGIRO 55 00 09 – 5   samma dag du gör din anmälan/bokning. ANGE NAMN, KURS OCH DATUM som meddelande. Önskar du ABC:s avbetällningsskydd så måste du betala denna avgift (550 kr) samtidigt som första delen av kursavgiften (”anmälningsavgiften”). Ange I meddelande att du betalat 550 kr för avbeställningsskydd. (Vilkor för avbeställningsskydd,  läs längre ner på denna sida.
  • Resterande kursavgift (= kursavgift minus ”Anmälningsavgiften”) betalas senast en vecka innan kursstart till ovanstående angivet bank- eller postgiro (observera! ”anmälningsavgiften” är en del av kursavgiften).  ANGE NAMN, KURS OCH DATUM som meddelande.
  • Hela kursavgiften (inklusive anmälningsavgift) kan som alternativ givetvis betalas direkt vid anmälningstillfället. Kursavgiften (exklusive anmälningsavgift som betalas direkt vid anmälan) kan även betalas på plats innan kursstart. Notera att vi inte accepterar kortbetalning.
  • ABC förbehåller sig rätten att ställa in/avboka kurser vid ett för lågt antal kursdeltagare mot full återbetalning.Anmälningsavgift

Första delen du skall betala in av kursavgiften kallas för ”Anmälningsavgift”. Den är på olika belopp beroende på kurstyp.Betalningsinformation

Kursavgift betalas via bank- eller postgiro:

• BANKGIRO 734 – 7164
• POSTGIRO 55 00 09 – 5

ANGE NAMN, KURS OCH DATUM som meddelande.


Kursavgifter

KursAnmälningsavgift
Seglarkurs Vuxna och Ungdom (Dagkurs)3000 kr
Seglarkurs Vuxna och Ungdom (Övernattning)4000 kr
Seglarkurser Barn2500 kr
Motorbåtskurser2000 kr
Navigationskurser (Förarintyg och kustskeppare)1850 kr
Charter & Evenemang  samt Utlandssegling50 procent av offererat pris

Samtliga kursavgifter ingår expeditionsavgift om 800 kr. Moms är inkluderat i samtliga priser.

Pris för examination och intyg.

NFB (Nämnden för båtlivsutbildning) är huvudman för den intygsbok vi har I Sverige och som fungerar bra som intygsdokument utomlands då du tex. hyr båt. För att erhålla ett intyg så skall du skriva och klara ett teoretiskt prov och för några intyg också praktiskt visa kunskaper. Vid godkännande så erhålls ett sigill I intygsboken som stämplas och signeras av förhörsförrättaren vid provtillfället. Själva intygsboken täcker alla olika intyg som kan tas I Sverige. Intygsboken har beskrivning av intygen med fyra språk. Det gör enklare då du använder intygsboken världen över.

NFB har beslutat följande examinationsavgifter för nedanstående intyg tills vidare (se nedan):

Avgiften för ett intygskort är 150 SEK och avgiften för appen är 75 SEK. Avgiften för gamla intygsböcker som behöver uppdateras är 500 SEK.

Examinationsavgiften betalas vid provtillfället.

IntygExaminationsavgift
Seglarintyg 1350 kr
Seglarintyg 2350 kr
Seglarintyg 3350 kr
Förarintyg625 kr
Kustskepparintyg625 kr
Båtmekanikerintyg500 kr
Manöverintyg för högfartsbåt500 kr
Radarintyg500 kr
Utsjöskepparintyg500 kr
Kanalintyg500 kr
SRC500 kr
LRC500 kr

Examinationsavgiften betalas vid provtillfället.

Redo att boka?

Kontakta oss för förfrågningar eller funderingar!

Besöksadress: Saltsjöbadsvägen 77-79, 

13335 Saltsjö-Duvnäs

Postadress: Stallvägen 1, 13335 Saltsjö-Duvnäs 

Telefon: 08-7167140

Mobil: 070-5641620