070-5641620
08-7167140

Välj rätt kurs
Hjälp att välja rätt ordningsföljd på kurser!

Segling

Oavsett kurslängd skall du välja: Steg 1 > Steg 2 > Steg 3. Exempelvis: weekendkurs Steg 1 + Skärgårdskurs Steg 2 + weekendkurs Steg 3 eller weekendkurs Steg 1 + Kombikurs Steg 2-3 (skärgårdskurs Steg 2 + weekendkurs Steg 3) eller Skärgårdskurs Steg 1 + Skärgådskurs Steg 2 + weekendkurs Steg 3 med flera alternativ.

Navigation

Oavsett kurslängd skall du välja: Förarintyg > Kustskeppare > Utsjöskeppare > Klass IIV. Alternativt: Segling Steg 1 eller 2+ Förarintyg, Segling Steg 3 + kustskeppare. Alternativt:

Motorbåt

Motorbåtskurs 5 timmars manövreringskurs, Motorbåtsintygskurs 2 dag, Manöverintyg för högfartsbåtar 2 dag.

Båtkörkort

Välj ABC:s Förarintygs kurs med ingående sjöpraktik, ABC:s Skärgårdskurser med segling & navigation (förarintyg) eller ABC:s Motorbåtsintygkurs och Förarintyg. Då Båtkörkortet införs kan ovanstående kurskombinationer konventeras till Båtkörkort.


Välja rätt svårighetsgrad och innehåll på din kurs!

När du väljer kurs råder vi dig till att ordentligt tänka på:

 1. Vad är ditt syfte med att gå på kurs?
 2. Vilken tidigare erfarenhet har du? Jämför med kursinnehållen som pressenteras under varje kurs här på hemsidan.
 3. Är det teoretisk kunskap eller praktisk övning eller både och som du saknar?
 4. Är du rädd då du befinner dig är ombord? Varför? Har du någon mindre trevlig erfarenhet till sjöss som skrämt eller gett dig respekt?
 5. Har du kunskap eller praktisk erfarenhet av de krafter som du kommer att utsättas för i olika väderlek till sjöss? T.ex. kraft från vind på segel och skrov, vågor som lyfter båten, strömmande vatten som påverkar skrovet, kraft som behövs för att hissa segel och skota segel, kunskap för ankring och förtöjning.
 6. Har du tålamod att ombord upprepat öva koordination, handgrepp, rörelse, handhavande, manövrerande där teori och praktik hela tiden varvas eller är du mer lagd för teoretiska pass med egen övning i efterhand? Alltså olika pedagogik, metodik och dagskursprogram.
 7. Vilken tid har du tillgänglig för din utbildning? Flera intensivkurser i en följd eller ett långsiktigt utbildningsprogram?
 8. Vad får det kosta att uppnå de mål du har med ditt marina intresse?

Observera att flera av ABC Båtskolas / ABC Seglarskolas kurser med olika svårighetsgrader finns med olika kurslängder. Kursinnehållet är alltså detsamma men tiden för övningspass är då olika.Kunskapsfordringar för seglarintygen 1, 2 och 3.Steg 1, Seglarintyg 1:

 • Segelbåtens delar och utrustning / funktioner
 • Grunderna i seglingsteori
 • Hissa, ta ner, reva, byta och beslå segel
 • Hitta vindögat, lova, falla, slag och gippar
 • Styra och skota på kryss, halvvind, slör och läns
 • Tilläggning mot boj och vid brygga samt i gäst- och naturhamn med motor
 • Väjningsregler – teori och praktik
 • De vanligaste knoparna och deras användning
 • Sjösäkerhet ombord, ”Man-över-bord” i teori och praktik
 • Vädrets betydelse för sjösäkerhete
 • Navigation: Praktisk och teoretisk skärgårdsnavigation motsvarande nivå FörarintygSeglarintyg 3:

 • Fördjupade kunskaper om båten och dess utrustning och kondition med avseende på havssegling inklusive säkerhetsutrustning (se Sjöfartsverkets rekommendation).
 • Riggtrimning – stående rigg tillräckligt anspänd men harmoniskt (utan deformation av skrovet).
 • Fördjupad seglingsteori – förändra seglens form, förflyttning av buken, öppna och stänga segel.
 • Revning och segelskifte under gång i skiftande väder.
 • Spinnakersegling, sättning, trimning, gipp och nedtagning.
 • Mörkersegling.
 • Utomskärssegling.
 • Sjömanskap såsom hantering av båt i hårt väder; sjösurrning och andra förebyggande säkerhetsåtgärder för hårt väder, ligga bi, användning av drivankare, riggning för bogsering, förekommande knopar samt nödriggning och nödstyrning i teori.
 • ”Man-över-bord” – träning, helst i sjögång.
 • Vind- och väderkunskap bl a med avseende på vägval. detaljering/korrigering av väderprognoser med hjälp av lokala observationer.
 • Materielvård: Kontroll av infästningar i skrov och rigg med avseende på förslitning och utrustning. Åldrande, förslitning och deformation av segel.
 • Innehavaren förväntas att självständigt kunna hantera en större ruffad segelbåt, inom- och utomskärs i skiftande väderförhållanden.Steg 2, Seglarintyg 2:

 • Repetition av benämningar och funktioner
 • Praktisk och teoretisk skärgårdsnavigation motsvarande nivå Förarintyg.
 • Genomgång av säkerhetsdetaljer och utrustning
 • Seglingsteori och segeltrimning
 • Kryss, slag och gippteknik
 • Revning av storsegel och försegelbyte under gång
 • Manövrering i trånga lägen
 • Tilläggning i gäst- och naturhamn med motor
 • Väjningsregler i teori och praktik
 • Sjömanskap, förtöjning, ankring
 • Säkerhet ombord, ”Man-över-bord” – träning
 • Praktisk och teoretisk skärgårdsnavigation motsvarande nivå Förarintyg

Redo att boka?

Vänligen kontakta oss via länken nedan för bokning och prisinformation.

Besöksadress: Saltsjöbadsvägen 77-79, 

13335 Saltsjö-Duvnäs

Postadress: Stallvägen 1, 13335 Saltsjö-Duvnäs 

Telefon: 08-7167140

Mobil: 070-5641620