Salstjöbadsvägen 77-79, 13150 Saltsjö-Duvnäs
Ring oss: 070-5641620
Close
13150 Saltsjö-Duvnäs Salstjöbadsvägen 77-79
08-7167140

Motorbåtskurs Nivå 3

Manöverintyg högfartsbåt med ABC:s skolbåt eller egen båt

  • Kurslängd: 2 dagar (ca 14tim). Dag 1 09-17, Dag 2  kl 09-13
  • Antal deltagare: 3-4 personer.
  • Kurskostnad: Med skolbåt 8250 kr per person. Med egen båt: grundkostnad 16500 (1-3 deltagare). För fler deltagare ombord, begär offert.
  • Mål: Kravspec. enligt NFB. Kunna köra en motorbåt (15-30 knop) mellan utvalda båtplatser, manövrera i trånga utrymmen vid marinor och naturhamnar. Kunna lägga till med motorbåt med fören eller aktern mot brygga, längsmed brygga.
  • Förkunskaper: Båtvana och helst Förarintyg eller motsvarande kunskaper.
  • Kursinnehåll: I enlighet med NFB:s (Nämnden för Båtlivsutbildning) direktiv: Sjövägsregler, etiska regler, Sjöräddningen, körteknik, skrovformer, powertrim/trimplan, utrustning och montering, säkerhet & miljö, brandbekämpning, knopar kompletterande navigation. Dag 1 innehåller främst teori med navigering, manövrering och så genomförs praktiska övningar. Dag 2 eftermiddag genomförs en planerad resa i skärgården som bjuder på alla tidigare genomgångna kursmoment. Körteknik för bästa driftsekonomi. Inställning av drev, tilt, trimplan för bästa säkerhet och driftsekonomi i olika väderleksförhållanden. Till- och utläggning från kaj i olika vindriktningar, sjösäkerhet ombord. Man-över bord i olika situationer med låg och hög fart. Högfartsmanövrering, navigering.

Kontakta oss för mer information och anmälan till kurs

BokningsvillkorKontakta oss
Telefon: 08-7167140
Mobil: 070-5641620
Salstjöbadsvägen 77-79
13150 Saltsjö-Duvnäs