Salstjöbadsvägen 77-79, 13150 Saltsjö-Duvnäs
Ring oss: 070-5641620
Close
13150 Saltsjö-Duvnäs Salstjöbadsvägen 77-79
08-7167140

Kursinnehåll

Kursinnehåll Steg 1, Kunskapskrav för Seglarintyg 1

 • Segelbåtens delar och utrustning / funktioner
 • Grunderna i seglingsteori
 • Hissa, ta ner, reva, byta och beslå segel
 • Hitta vindögat, lova, falla, slag och gippar
 • Styra och skota på kryss, halvvind, slör och läns
 • Tilläggning mot boj och vid brygga samt i gäst- och naturhamn med motor
 • Väjningsregler – teori och praktik
 • De vanligaste knoparna och deras användning
 • Sjösäkerhet ombord, “Man-över-bord” i teori och praktik
 • Vädrets betydelse för sjösäkerheten
 • Genomgång av säkerhetsdetaljer och utrustning
 • Frivillig Examination: Seglarintyg 1. Pris 300 kr.  Du erhåller NFB:s (Nämnden för båtlivsutbildnings) flerspråkiga intygsbok där förhörsförrättaren med underskrift och stämplat sigill styrker din nyvunna kompetens Steg 1.

Kursinnehåll Steg 2, Kunskapskrav för Seglarintyg 2

 • Segelbåtens delar och utrustning / funktioner
 • Repetition av huvudmomenten i Steg 1
 • Grunderna i seglingsteori
 • Hissa, ta ner, reva, byta och beslå segel
 • Hitta vindögat, lova, falla, slag och gippar
 • Styra och skota på kryss, halvvind, slör och läns
 • Tilläggning mot boj och vid brygga samt i gäst- och naturhamn med motor
 • Väjningsregler – teori och praktik
 • De vanligaste knoparna och deras användning
 • Sjösäkerhet ombord, “Man-över-bord” i teori och praktik
 • Väderkunskap om bymoln, lokala vindar, frontpassager, vägval i dimma och prognoser
 • Vädrets betydelse för sjösäkerheten
 • Genomgång av säkerhetsdetaljer och utrustning
 • Frivillig Examination: Seglarintyg 2. Pris 300 kr.  Du erhåller NFB:s (Nämnden för båtlivsutbildnings) flerspråkiga intygsbok där förhörsförrättaren med underskrift och stämplat sigill styrker din nyvunna kompetens Steg 2.

Kursinnehåll Steg 3, Kunskapskrav för Seglarintyg 3

 • Repetition, termer, teori, funktioner från Steg 2
 • Seglingsteori och segeltrimning
 • Balans i skrov och segel
 • Förfinad teknik vid kryss, undanvindssegling, slag och gipp
 • Revning av storsegel och försegelbyte under gång
 • Väderkunskap om bymoln, lokala vindar, frontpassager, vägval i dimma och prognoser
 • Fördjupade kunskaper om båten och dess utrustning
 • Riggtrimning
 • Fördjupad seglingsteori – aerodynamik -seglets form, buk med mera
 • Revning och segelskiftning under gång i skiftande väder
 • Spinnakersegling – sättning, trimning, gipp och nedtagning
 • Sjömanskap och fördjupad kunskap om materialvård
 • Säkerhet ombord, “Man-över-bord” träning – fördjupad
 • Vägval vid vindvridninga och olika varierande vindstyrka
 • Genomgång av säkerhetsdetaljer och utrustning
 • Frivillig Examination: Seglarintyg 3. Pris 300 kr.  Du erhåller NFB:s (Nämnden för båtlivsutbildnings) flerspråkiga intygsbok där förhörsförrättaren med underskrift och stämplat sigill styrker din nyvunna kompetens Steg 3.

Telefon: 08-7167140
Mobil: 070-5641620
Salstjöbadsvägen 77-79
13150 Saltsjö-Duvnäs