Passa på nu att anmäla dig till ABC:s navigations-, seglar- och motorbåtskurser.

Klokt att utbilda sig till att vara säker skeppare eller kunnig aktiv gast ombord!

Share this post