2019 års datum på kurser uppdateras på hemsidan 31/12 2018