ABC Seglarskola & Båtskola 2019

ABC Seglarskola & ABC Båtskola är Sveriges i särklass mest namnkunniga marina utbildningsföretag. ABC erbjuder kurser inom praktisk segling och motorbåtsmanövrering samt teori- och praktikkurser till sjöss i navigering. Ingen annan aktör kommer i närheten av det antal kursdeltagare som ABC utbildat ombord till sjöss i över 45 år. ABC bedrivs som ett familjeföretag genom syskonen Per Roald och Ulrica Roald, båda utbildade pedagoger verksamma inom grundskola, gymnasium och högskola. ABC har alltid strävat efter att ha unga instruktörer med lust och entusiasm för kunskapsförmedling. Det skall vara tillåtet på kurs ombord att göra fel, därför har ABC stabila och robusta skolbåtar.

Välj rätt kurs

Hjälp att välja rätt ordningsföljd på kurser!

Prislista

Här hittar du priser på alla våra kurser

Seglingsquiz

Testa dina kunskaper

Utmana dig själv i ABC Seglarskolas egna seglingsquiz

Navigationsquiz

Testa dina kunskaper

Utmana dig själv i ABC Seglarskolas egna navigationsquiz